Je tam někdo?

Zde máte možnost rychle ověřit, jestli právě teď, v tuto chvíli je nebo není někdo v kanceláři. Jestliže ano, a i přesto u nás nikdo nezvedá telefon, znamená to, že usilovně pracujeme na něčem jiném...

GDPR - Informační memorandum a souhlas se zpracováním údajů

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679

(dále jen „souhlas“)

 

Tento dokument poskytuje stávajícím odběratelům a dodavatelům informace o způsobu zpracování jejich osobních dat a o právech s nimi souvisejících.

 

Rozsah zpracování:

 

Odběratel nebo dodavatel souhlasí se zpracováním jeho následujících osobních údajů ze strany AVEXIM.CZ, s.r.o. a dalších smluvních zpracovatelů:

 1. identifikační a adresní údaje – mimo firemní údaje také jméno, příjmení, tituly popřípadě funkce v zaměstnání, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, sídlo podnikání a IČO;

 2. elektronické kontaktní údaje – IP adresa, e-mailová adresa, cookies, autentizační certifikáty popřípadě identifikátory v sociálních sítích a komunikačních platformách (např. Skype, Viber, WhatsApp apod.);

 3. další osobní údaje spojené se smluvním vztahem – číslo bankovního účtu, telefonní číslo; RZ vozidla dovatele či odběratele;

 4. osobní údaje, které vznikají jako výsledek ekonomických či mzdových analýz, záznamy společnosti AVEXIM.CZ, s.r.o.;

 5. další osobní údaje odběratele či dodavatele ve smlouvách nebo jejich dodatcích či jiných dokumentech vzniklých při jednání, a to včetně případných pozdějších aktualizacích;

 6. osobní údaje spojené s videonahrávkou podoby odběratele či dodavatele a jeho osobních projevů při jednání za účelem zvýšení ochrany práv odběratele, dodavatele ale i společnosti AVEXIM.CZ, s.r.o. z důvodu předcházení škodám.

 

Účel a doba zpracování:

 

Odběratel nebo dodavatel souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů za níže uvedenými účely, v níže specifikovaném rozsahu a po níže uvedenou dobu:

 1. Data jsou primárně užívána k naplnění smluvního vztahu, a to zejména vystavení nabídky, přijetí objednávky, vystavení daňových dokladů, výdejek. Po uplynutí zákonné lhůty pro držení dat 10 let, jsou doklady skartovány. Nedaňové doklady (přijaté objednávky, reklamace, atd.), jsou skartované po uplynutí 3 let.

 2. Údaje firemní, posléze osobní údaje jsou vedené v databázi firmy AVEXIM.CZ, s.r.o. a slouží výlučně pro interní účely následné fakturace zboží či služeb. Po ukončení spolupráce, jsou údaje mazány po uplynutí 10 let. (zákonná povinnost)

 3. Údaje zaslané mailem, při emailové komunikaci, zůstávají zachované na emailovém serveru.

 4. Zasílání informačních zpráv týkající se provozu, změn firmy AVEXIM.CZ, s.r.o.

 5. Občasné poskytnutí obchodní nabídky týkající se zvýhodněných cenových nabídek na zboží či služby.

 

Informace o zpracování osobních údajů a právech

odběratele nebo dodavatele:

 

Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny zaměstnancům firmy AVEXIM.CZ, s.r.o. pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností, a dále zpracovatelům s nimiž má AVEXIM.CZ, s.r.o. uzavřenu smlouvu (například účetní firma).

Zaměstnanci firmy, jsou proškoleni o práci a ochraně osobních údajů dle pravidel GDPR.

AVEXIM.CZ, s.r.o. přijala a udržuje přiměřená technická, organi-zační a jiná související opatření k zabezpečení osobních údajů.

Veškeré písemnosti v listinné či elektronické podobě jsou zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku osobních údajů fyzických osob.

Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu či výmaz („právo být zapomenut“), omezení zpracování, přenositelnost, právo vznést námitku proti zpracování a právo podat stížnost u dozorového orgánu.

 

 

Zákazník vystavením objednávky prohlašuje, že souhlasí se zpracováváním osobních údajů.

 

 

V Ostravě dne 06.04.2018


Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).